Motorproduktion

Snabbt och effektivt

Vi förlitar oss på innovativa produktionsprocesser.

Som en del av projektet ”lean production” har vi omformat motorproduktions-avdelningen helt enligt denna princip 2011.

Förutom en självkontrollerande tillverkning ökade vi antalet producerade enheter samt att kvaliteten förbättrades.

Varje motor produceras enligt ”one-piece flow” från början till slut. Rör, växellåda, motorpaket och gränsläge sätts ihop som en färdig motor inom drygt en minut. I slutet av tillverkningen passerar varje enhet ett test där allt kontrolleras som är relevant för motorns funktion och elsäkerhet.

Further product areas

Marknadsledande inom denna teknik

  • Vi producerar mer än 20000 banduppsamlare per dag
  • Sammanlänkad automatisk produktion säkerställer jämn och hög kvalitet
  • SELVE är världsledande inom detta segment

Moderna maskiner för moderna produkter

  • Vi har 26 toppmoderna formsprutningsmaskiner för plast
  • Automatisk matning av granulat och robotar vid varje maskin
  • Egen produktion av gjutverktyg för snabbare framtagning av nya komponenter

Kontinuerlig kvalitet

  • Vi producerar mer än 4 miljoner meter valsrör per år
  • Kraftfulla profilmaskiner som klarar 40 meter per minut
  • Brett produktsortiment: AF 40 / 50 / 60 / 70 i olika dimensioner