commeo Control

System radiowy commeo

Skrócony opis

Sterownik radiowy dla grup/pojedynczych urządzeń, biały

Dzięki commeo Control można w prosty sposób wyposażyć napędy przewodowe w sterowanie radiowe commeo Funk.  commeo Control jest więc świetnym rozwiązaniem przy modernizacjach i remontach. Ponadto poprzez bezpotencjałowy sygnał wyjściowy oraz wejście sterownicze dla grup i pojedynczych urządzeń za pomocą commeo Control można tworzyć  przewodowe sterowanie grupowe. W ten sposób można połączyć commeo Control z commeo Timer BT.

Cechy szczególne
  • Proste tworzenie sterowania radiowego i/lub grupowego za pomocą kolejnych sterowników przewodowych
  • W każdym momencie możliwa jest obsługa manualna poprzez przyciski "W GÓRĘ", "STOP" i "W DÓŁ"
  • Wyłączanie komend automatycznych za pomocą przełącznika suwakowego
  • Montaż w ramce 50 x 50 mm, pasuje do wielu włączników