SEE

Rulljalusimotor

Rulljalusimotorn med ett ”E” som i Easy

Denna plug & play-motor för rulljalusier kombinerar en mycket enkel inställning maximalt skydd och en tät slutning av lamellerna.

Motorn SEE ska endast strömsättas – sedan det spelar ingen roll vilket ändläge som ska justeras först. Efter tre cykler har motorn lärt in ett övre och ett nedre ändläge och aktiverat en optimal hinder- och överbelastningsdetektering.

SEE motorn måste installeras med blockerande fjädrar eller inbrottssäkra länkar.

Naturligtvis finns motorn även i radioversion SEE-RC i serie 2 (från rör Ø50mm).

Fördelar
  • Plug & Play-inställning av gränsläget - sekvensen spelar ingen roll!
  • Hinderdetektering i nedåtgående riktning
  • Reversering vid hinder
  • Överbelastningsskydd uppåtgående riktning, frysskydd
  • Mjukstängande funktion mot jalusi kassetten
  • Autoretur i övre gränsläget
  • Säker rulljalusi tack vare inbrottssäkra länkar